โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Business Soft
 
 
 
 
โปรแกรมระบบบัญชี
 
โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Ecacc for Win
   
ราคาโปรแกรมชุดแยก (Windows Version)
   
- Single User
=
4,000 บาท
   
- Lan (10 Users)
=
6,500 บาท
   
ราคาโปรแกรมชุดรวม (Windows Version)
 
- Single User
=
16,000 บาท
 
 
- Lan (10 Users)
=
26,000 บาท
 
 
   
 
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม** (Non Incl. VAT)
 
**รับชมการสาธิต ฟรี (เฉพาะเขต กทม บางพื้นที่)**
     
   
Download Demo
 
ดาว์นโหลดโบชัวร์
รายชื่อลูกค้าที่โปรแกรม...คลิ๊ก
 
 
โปรแกรมระบบบัญชีประกอบด้วย
   
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภท (General Ledger)
4,000 บาท (Stand Alone)
6,500 บาท (Lan 10 Users)
   
- โปรแกรมสินค้าคงคลัง (Inventory Control)
4,000 บาท (Stand Alone)
6,500 บาท (Lan 10 Users)
   
- โปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย (Account Payable)
4,000 บาท (Stand Alone)
6,500 บาท (Lan 10 Users)
   
- โปรแกรมลูกหนี้และรายได้ (Account Receiveable)
4,000 บาท (Stand Alone)
6,500 บาท (Lan 10 Users)
 
2 โปรแกรมแถม (จะได้มาพร้อมกับโปรแกรมสินค้าคงคลัง)
   
- โปรแกรมขายสินค้า (Billing)
ฟรี (มาพร้อมกับโปรแกรม สินค้าฯ และ ลูกหนี้)
   
- โปรแกรมซื้อสินค้า (Purchase)
ฟรี (มาพร้อมกับโปรแกรม สินค้าฯ และ เจ้าหนี้)
 
 
 
EASY-ACC Accounting System for Windows
  ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี่ทางด้านซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย เพื่อให้คุณใช้งานได้ง่ายขึ้นแต่สามารถรองรับ
งาน ที่มีความซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น ทุกส่วนของโปรแกรมได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันและ
เอาใจใส่ เป็นอย่างดี เพื่อให้คุณสามารถจัดการงานด้านบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ด้วยขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน จัดเรียงการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามลำดับ
การทำงานในแต่ละวัน ซึ่งครอบคลุมการทำงานของธุรกิจได้อย่างครบถ้วน ในชุดโปรแกรมประกอบด้วย
โปรแกรมบัญชีแยกประเภท, สินค้าคงคลัง, เจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย, ลูกหนี้และรายได้,
ขายสินค้าและออกใบกำกับ และ โปรแกรม ซื้อสินค้า
ทุกโปรแกรมออกแบบในแยกการทำงานได้อย่างเป็นอิสระ ทำให้คุณสามารถเริ่มต้นการทำงานที่
โปรแกรมใดก่อน-หลังได้ตามต้องการ และ ควบคุมการทำงานของแต่ละโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยการ ทำงานแบบ Real Time หลังจากบันทึกรายการเสร็จ สามารถพิมพ์รายงานต่าง ๆ ได้ทันทีโดยไม่
ต้องประมวลผลใดๆ ทั้งสิ้น และ ยังปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายงาน หรือฟอร์มใบกำกับให้เป็นไปตามที่กิจการ
ต้องการได้พร้อมด้วย ระบบการรายงานแบบตาราง (GRID DATA) ที่สามารถจัดเรียงลำดับข้อมูล กำหนดกลุ่ม
คัดกรอง ปิด-เปิดข้อมูล ที่ต้องการ และ สามารถนำข้อมูลออก (Export) ได้หลายรูปแบบ ได้แก่ TEXT,
Excel และ HTML โปรแกรมแสดง ผลในรูปแบบของกราฟฟิกที่สวยงาม เข้าใจง่าย ช่วยให้เรียนรู้การทำงาน
ของโปรแกรมได้ด้วย ตัวคุณเองโดยไม่ต้อง มีการฝึกสอนใดๆทั้งสิ้น เราจึงมั่นใจว่าคุณจะต้องพอใจ และนำไป
ใช้งาน ได้อย่างแน่นอน
 
 
 

โปรแกรม EASY-ACC ถูกออกแบบให้แต่ละโปรแกรมในชุดได้แก่ โปรแกรมบัญชีแยกประเภท,

 

 
สินค้าคงคลัง, เจ้าหนี้ฯ, ลูกหนี้ฯ, สามารถทำงานแยกกันอย่างเป็นอิสระ ทำให้ท่านสามารถควบคุมการใช้ ้
งาน แต่ละโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่จำเป็นต้องเรียนรู้การทำงานทุกๆโปรแกรมไปในเวลา
เดียวกัน สามารถเริ่มต้นจากโปรแกรมใดที่มีความจำเป็นก่อน และศึกษาเพิ่มเติมในโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้
งานตามลำดับลงมา ในโปรแกรมแต่ละตัวสามารถกำหนดรหัสผ่านให้แตกต่างกันได้ เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานที่
ไม่มี ส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปใช้งาน และมีการเก็บบันทึกประวัติการเข้าไปใช้งานอย่างละเอียดทุกขั้นตอน
 
 
 
ระบบ Clean System ทำงานได้แม้ Windows จะมีปัญหา
 
ด้วยการออกแบบที่คำนึงถึงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ในตัวของ Windows ทำให้ไม่สามารถ Boot ได้
ในการทำงานแบบปกติ คุณก็ยังสามารถเรียกใช้งานโปรแกรมได้ตลอดเวลา เพราะ EASY-ACC Accounting
System for Windows ไม่ใช้ไฟล์ DLL หรือ Registry ของ Windows ในการควบคุมการทำงาน ทำให้
โปรแกรมทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพ
 
  ใช้งานง่ายกว่า สะดวกยิ่งขึ้น
    - แสดงผลเป็นภาษาไทย ในแบบกราฟฟิกที่สวยงาม ผสมผสานการควบคุมการทำงานระหว่างเม้าส์กับ
คีย์บอร์ดได้อย่างลงตัว ช่วยทำงานได้ง่ายและรวดเร็วพร้อมกับความสะดวกในการใช้งานไปในเวลาเดียวกัน
    - กำหนดกิจการได้สูงสุด 90 กิจการ และเลือกกิจการได้ทันที่ในกำลังทำงานโดยไม่ต้องออกจากโปรแกรม
อีกทั้งยังกำหนดให้แต่ละกิจการมีรูปแบบรายงานที่แตกต่างกัน
    - ใช้ระบบฐานข้อมูลเดียวกับ EASY-ACC 4.3 ทำให้ทั้งสองระบบสามารถทำให้ร่วมกันได้
    - ระบบความช่วยเหลือ ONLINE-HELP
    - รายงานและใบกำกับต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามที่ต้องการ และเก็บรูปแบบที่ออกแบบไว้
(Template) เพื่อใช้งานในกิจการอื่นได้อีกด้วย
   
  ใหม่..การนำเสนอรายงานในรูปแบบตาราง (GRID) รายงานทุกรูปแบบที่ต้องการ
    - ปรับย้ายลำดับข้อมูล เพื่อการจัดเรียงรายการตามเงื่อนไขใหม่
    - สร้างเงื่อนไขในการกรองข้อมูลเฉพาะที่ต้องการ
    - สร้างกลุ่มของข้อมูล เพื่อสรุปและเปรียบเทียบกับกลุ่มข้อมูลอื่น
    - เปิดหรือปิดรายการข้อมูลที่แสดงในตารางได้ตามต้องการ
    - นำข้อมูลออกได้รูปของ Excel, Text หรือ HTML
     
  ทำงานร่วมกับ EASY-ACC ในเวอร์ชั่นเดิมได้ 100%
   

- EASY-ACC ทั้งในเวอร์ชั่น DOS และ Windows ต่างๆก็ได้ระบบฐานข้อมูลของ B-Tree Filer ซึ่งเป็นระบบ

ฐานข้อมูลที่มีเสถียรภาพสูง รองรับปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ๆได้ ดังนั้นจึงสามารถที่จะเลือกเวอร์ชั่น
ของโปรแกรมให้เหมาะกับเครื่องที่คุณใช้งานอยู่ เช่นเครื่องที่มีความเร็วไม่มาก หน่วยความจำน้อยก็ใช้ EASY-
ACC เวอร์ชั่นเดิม ส่วนเครื่องรุ่นใหม่ที่มีความเร็วสูงก็ติดตั้งโปรแกรม EASY-ACC For Windows โดยทั้ง 2
เวอร์ชั่นสามารถที่จะทำงานร่วมกัน และ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างถูกต้อง แม้แต่การทำงานบนระบบ
Network ก็ตาม ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเป็นการอุปกรณ์
ที่มีอยู่ได้อย่างมีประโยชน์คุ้มค่าที่สุด
   
 
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูรูปใหญ่
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูรูปใหญ่
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูรูปใหญ่
 
  ปรับเปลี่ยนรูปแบบจอภาพได้ใน Style ของคุณเอง
  - เพื่อไม่ให้การทำงานเกิดความจำเจ คุณสามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบของจอภาพให้เป็นไปตามความต้องการ เช่น
เปลี่ยนสี เปลี่ยนฉากพื้นด้านหลังโดยสามารถนำรูปภาพโปรดของคุณมาแสดงเป็นพื้นด้านหลังได้ เฉพาะของแต่ละ
บุคคลไป และยังเลือกรูปแบบการควบคุมได้อีก 5 แบบให้เหมาะกับ Style ของคุณเอง
   
 
ความต้องการทางด้านฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสม
 

- รองรับ Windwos 98se,Me,NT,2000,XP หรือ สูงกว่า

- CPU ความเร็วขั้นต่ำ 700 MHz
 
- หน่วยความจำ 64 Mb. (กรณีใช้งานบน Windows XP หน่วยความจำอย่างน้อย 128 Mb.)
 
- จอภาพแสดงผลความละเอียด 800x600 หรือสูงกว่า (แนะนำความละเอียดที่ 1024 x 768)
 
- Floppy Drive ขนาด 3.5" และ CD-ROM
 
- เครื่องพิมพ์ทุกรุ่น-ทุกยี่ห้อ ที่สามารถติดตั้งและใช้งานบน Windows ได้ ในกรณีที่ต้องการพิมพ์ใบกำกับ
ที่มีสำเนาในตัวจะต้องใช้เป็นเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix เท่านั้น
 
 
ในชุดโปรแกรมประกอบด้วย
 
- แผ่นโปรแกรม (แผ่น CD)
 
- แผ่น Protection (สิทธิ์ 1 ครั้ง ลงทะเบียนผ่าน Internet)
 
- คู่มือการใช้งาน
 
- บัตรลงทะเบียนโปรแกรม

 

 
 
 
 
N.K.COM & SERVICE LTD.,PARTNERSHIP
 
107 ซ.สาทร 11 แยก 1 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 
Tel. 08-1914-6526, 08-1566-6525 Fax. 0-2676-5011
 
All Right Reserved. Copyright @ N.K.COM & SERVICE LTD., PARTNERSHIP