รายชื่อลูกค้าบางส่วนที่ใช้โปรแกรม Easy-Account
 
 
- บริษัท ศรีมั่นคงอาหารสัตว์ จำกัด
- HAPPY HOME ENTERTAINMENT CO.,LTD
 
- บริษัท เครื่องเงินบางกอก จำกัด
- บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.ฟูจิ
- PARKER INTERNATIONAL CORPORATION (THAILAND) LTD.
 
- บริษัท ฟอร์เวิร์ด เท็กซ์ไทล์ จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เจ. โตต้า แอทเทนน่า
 
- บริษัท ทาฟน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- สำนักงาน พี.เจ.การบัญชี
 
- บริษัท พี.พี.เอ.เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด
- สวนอาหาร ซันห่าว
 
- บริษัท ซันยางอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
- SKG INTERNATIONAL CO.,LTD

 

 
N.K.COM & SERVICE LTD.,PARTNERSHIP
 
107 ซ.สาทร 11 แยก 1 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 
Tel. 08-1914-6526, 08-1374-6564 Fax. 0-2676-5011
 
All Right Reserved. Copyright @ N.K.COM & SERVICE LTD., PARTNERSHIP